Malline:Kirjaviite

ApoWikistä


Mallineen koodi:

{{Kirjaviite | Tekijä = | Nimeke = | Vuosi = | Kappale = | Sivu = | Selite = |
Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Tunniste = | www = | www-teksti = | Tiedostomuoto = | Viitattu = }}

Parametrit

Parametri Parametrin tyyppi Ohje Esimerkkejä
Tekijä valinnainen Teoksen kirjoittaja(t) muodossa sukunimi, etunimi. Jos teoksella on kaksi tai kolme kirjoittajaa, erotetaan ne toisistaan &-merkillä. Jos kirjoittajia on neljä tai enemmän, merkitään ensimmäinen tai tärkein sekä "et al." Nurmi, Suvielise; Silberschatz, Abraham & Galvin, Peter Baer & Gagne, Greg
Nimeke pakollinen Teoksen nimi
Kappale valinnainen
Julkaisupaikka valinnainen Teoksen julkaisupaikka Helsinki; New York, NY
Julkaisija pakollinen Teoksen kustantaja tai muu julkaisija. Tähän ei merkitä teoksen painanutta kirjapainoa, ellei se ole myös teoksen kustantaja tai julkaisija. Werner Söderström Osakeyhtiö
Vuosi pakollinen Artikkelin julkaisuvuosi. Joissain tilanteissa voidaan merkitä myös tarkemmin. Vuotta ei linkitetä. 2007; heinäkuu 2007; 15.7.2007
Selite valinnainen Mahdollinen tarkentava selite, esimerkiksi tieto suomentajasta tai painoksesta
Sivu valinnainen Sivu tai sivut, joihin viitataan
Tunniste valinnainen Teoksen ISBN-numero tai muu tunniste
www valinnainen Teoksen verkkoversion URL
www-teksti valinnainen Teksti verkkoversion linkkiin (oletuksena "Teoksen verkkoversio"). Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.
Tiedostomuoto valinnainen Verkkoversion tiedostomuoto, jos muu kuin HTML. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty. PDF
Viitattu tai Luettu valinnainen Viittauspäivä verkkoversioon. Tulostuu vain, jos myös parametri www on määritelty.
  • Päivämäärät merkitään muodossa p.k.vvvv, esimerkiksi 31.1.2007. Päivämääriä ei linkitetä.

Esimerkkejä

Vain pakolliset parametrit

Koodi

{{Kirjaviite | Tekijä = Cicero | Nimike = Laeista | Julkaisija = WSOY | Vuosi = 2004}}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Cicero: Laeista. WSOY, 2004.

Myös valinnaisia parametreja mukana

Koodi

{{Kirjaviite | Tekijä = Cicero | Nimike = Laeista | Sivu = 25 |
Selite = Suomennos ja selitykset Veli-Matti Rissanen | Julkaisupaikka = Helsinki |
Julkaisija = WSOY | Vuosi = 2004 | Tunniste = ISBN 951-0-29140-4}}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Cicero: Laeista, s. 25. Suomennos ja selitykset Veli-Matti Rissanen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29140-4.

Koodi

{{Kirjaviite | Tekijä = Remes, Ilkka | Nimeke = 6/12 | Vuosi = 2006 |
Julkaisupaikka = Helsinki | Julkaisija = Werner Söderström Osakeyhtiö |
Tunniste = ISBN 951-0-32050-1 }}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Remes, Ilkka: 6/12. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 2006. ISBN 951-0-32050-1.

Koodi

{{Kirjaviite | Tekijä = Lähteenmäki, Esko et al. |
Nimeke = Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton yhteentörmäys valtatiellä 4 Äänekosken Konginkankaalla 19.3.2004 |
Vuosi = 2005 | Kappale = | Sivu = | Selite = | Julkaisupaikka = Helsinki | Julkaisija = Onnettomuustutkintakeskus |
Tunniste = ISBN 951-836-164-9. {{ISSN|1239-5315}}. Tutkintaselostus A 1/2004 Y  |
www = http://www.onnettomuustutkinta.fi/33635.htm | www-teksti = Tutkintaselostuksen verkkoversio |
Viitattu = 18.7.2007 }}

tuottaa seuraavan viittauksen:

Lähteenmäki, Esko et al.: Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton yhteentörmäys valtatiellä 4 Äänekosken Konginkankaalla 19.3.2004. Helsinki: Onnettomuustutkintakeskus, 2005. ISBN 951-836-164-9. Malline:ISSN. Tutkintaselostus A 1/2004 Y. Tutkintaselostuksen verkkoversio (viitattu 18.7.2007).

Katso myös