Argumentti tietoisuudesta

Tietoisen kokemuksen olemassaolo on asia, jonka järjellinen kyseenalaistaminen näyttää mahdottomalta. Kaikki tietomme ympäröivästä maailmasta saadaan havaintokokemusten kautta. Samoin kaikki päättelyn kautta saatu ymmärrys saadaan ajattelun kokemuksen kautta. Kokemuksen olemassaolon kyseenalaistamiseenkin liittyy vaikutelma kyseenalaistamisesta, eli eräänlainen kokemus. Me olemme tietoisia tästä kokemuksesta, ja tällä tietämyksellä on myös kausaalisia vaikutuksia, kuten vaikkapa se että aiheesta pystytään puhumaan.

Katso myös

ApologetiikkaWiki

Internet