ATP-syntaasi

ATP-syntaasikone yksitellen valmistettujen proteiinialayksiköiden avulla kuvattuna, kukin nimettynä kreikkalaisilla kirjaimilla. Vety-ionit (protonit) virtaavat erityistä tunnelia pitkin ATP-syntaasiin nuolen kuvaamaa reittiä. Vetyionien virtaus indusoi mekaanisen liikkeen, pakottaen akselin ja alustan pyörimään yhdessä kuin turbiini. Lähes 100% liikevoimasta muunnetaan kemialliseksi energiaksi ATP-molekyylien muodostuksessa. Jokaista kymmentä protonia kohden tuotetaan kolme ATP-molekyyliä.1

Elämä on riippuvainen uskomattomasta entsyymistä nimeltä ATP-syntaasi, joka on maailman pienin pyörintämoottori. Tämä pieni proteiinikokonaisuus valmistaa hyvin energiapitoista yhdistettä nimeltään ATP (adenosiinitrifosfaatti). Jokainen ihmisen kehon 14 biljoonasta solusta tekee tämän reaktion noin miljoona kertaa minuutissa. ATP:tä valmistetaan ja kulutetaan joka päivä yli puolen ihmisen ruumiinpainon verran!

Kaikkien elävien olentojen täytyy valmistaa ATP:a, jota onkin monesti kutsuttu ”elämän energiavaluutaksi”. ATP on pieni molekyyli, jolla on iso tehtävä hankkia välittömästi käytettävissä olevaa energiaa solun koneille. ATP-käyttöiset proteiinikoneet tuottavat voiman lähes kaikkiin elävän solun toimintoihin mukaan lukien dna:n ja rna:n tuotanto, jätteiden siivous ja molekyylien kuljettaminen sisään, ulos ja solun sisällä. Muut energialähteet eivät tuota voimaa kyseisille solun koneille, kuten eivät öljy, tuuli tai auringonvalo tuota voimaa bensiinimoottorille.

Looginen ajattelu auton moottorista johtaa meidät ajattelemaan, että vain järkevä henkilö (jolla on mieli ja tahto) voisi valmistaa moottorin, joka muuntaa energiaa yhdestä muodosta toiseen tarkoituksenaan liikuttaa autoa. Moottori osoittaa järjestelmällistä, ei-sattumanvaraista ja toisistaan riippuvaisten osien järkevää toimintaa. Osat ovat oikean kokoisia ja vahvuisia tekemään työtä yhdessä kokonaistarkoituksen eteen. Sama päätelmä koneesta tekijään on myös pätevä, kun tehdään johtopäätös luonnosta löydetystä koneesta niiden Luojaan2. Jokainen tietää, että maalauksen on tehnyt maalaaja, koska maalaus esittää täsmennettyä monimutkaisuutta tai monimutkaisuutta ja tunnistettavissa olevaa kaavaa, joka ei ole maalin ominaisuus. Tämä tarkoittaa, että maalin molekyylit eivät järjesty itsestään esimerkiksi Mona Lisan muotokuvaksi.

ATP-syntaasi toimii bakteerisolujen sisäkalvolla ja sekä mitokondrioiden että viherhiukkasten sisimmällä kalvolla. Mitokondriot ja viherhiukkaset ovat kalvopäällysteisiä rakenteita eläin- ja kasvisolujen sisällä (ks. kuva).

ATP-syntaasi valmistaa ATP:a kahdesta pienemmästä kemikaalista, ADP:sta ja fosfaatista. Se on niin pieni, että se pystyy käsittelemään yksi kerrallaan näitä pieniä molekyylejä. ATP-syntaasin täytyy muuttaa jokin muu energiamuoto ATP:ksi. Tämä engergia on vetyionien muodossa (H+), ja ne on siirretty erilaisten proteiinijärjestelmien avulla ATP-syntaasiin. Vetyionit virtaavat ATP-syntaasin läpi kuin tuuli tuulimyllyn läpi muodostaen positiivisesti varautuneen sähkövirran. Toimintaperiaate on päinvastainen sähkömoottoreillemme, jotka käyttävät elektronien negatiivista virtaa.

ATP-syntaasi on monimutkainen moottori ja sitä on välttämätöntä kuvata kuvin. Tiedemiehet käyttävät käteviä tekniikoita3 analysoidakseen jokaisen atomin tarkan sijainnin monista tuhansista atomeista, jotka muodostavat suuria molekyylejä kuten ATP-syntaasin. Tämä proteiinikokonaisuus koostuu ainakin 29:stä yksittäin tuotetusta alayksiköstä, jotka koostuvat kahdestaa pääosasta: nuppiosasta (kuvassa sinisellä) ja alustasta (kuvassa kirjaimella c). Alusta on kiinnitetty tasaiseen kalvoon kuin nappi paitaan (lukuunottamatta sitä, että napit on kiinnitetty yhteen paikkaan, kun sitä vastoin ATP-syntaasi voi siirtyä minne vain kalvon pintaa pitkin). ATP-syntaasin nuppiosa muodostaa putken ja käsittää kuusi osaa kolmena parina. Nämä muodostavat kolmen telakointiaseman sarjan ja jokainen niistä pidättää yhden ADP:n ja fosfaatin. ATP-syntaasiin sisältyy staattori4, joka muodostaa valokaaren rakenteen ympärille auttaen näin nuppiosan ankkuroitumista alustaan.

Nyt voimme katsoa hämmästyttävää, tehokasta tapaa, jolla tämä uskomaton mikromoottori toimii. Katso kuvan keskeltä kierreakselia nimeltään ”y”. Se kulkee sekä nuppiosan että alustan läpi ATP-syntaasissa, kuin kynä WC-paperihylsyn sisällä.

Tässä kohdassa on ”taika”: Kun pienien vetyionien eli protonien virta virtaa alustan läpi ja ulos ATP-syntaasin sivusta, mennen silloin kalvon toiselle puolelle, ne kiihdyttävät akselin ja alustan pyörivään liikkeeseen. Jäykkä keskiakseli työntyy nuppiosan kuutta proteiinia vasten. Proteiinit hieman muuttavat muotoaan ja palautuvat vuorotellen. Jokaisessa biljoonissa soluissasi on monia tuhansia tällaisia koneita, joiden pyörimisnopeus on yli 9000 kierrosta minuutissa.

Pyörivä akseli aiheuttaa puristavan liikkeen nuppiosaan, niin että ADP ja fosfaatti järjestyvät suoraan riviin muodostaen ATP:a ... ämpärikaupalla. Monet muut solun proteiinikoneet käyttävät ATP:a hajottaen sitä jälleen ADP:ksi ja fosfaatiksi. Nämä sitten kierrätetään takaisin ATP:ksi ATP-syntaasissa. Biochemistryn kirjoittaja, Lubert Stryer toteaakin:

...entsyymi näyttää toimivan lähes 100% hyötysuhteella...

Moottori on uskomattoman korkeateknistä suunnittelua nanokoossa.

Evolutionistitiedemiehet ovat esittäneet, että ATP-syntaasin nuppiosa kehittyi proteiineista, jotka avaavat dna:ta dna:n kahdentumisen aikana. Oli miten oli, kuinka ATP-syntaasi voisi kehittyä jostakin, joka tarvitsee ATP-syntaasin valmistamaa ATP:a toimiakseen? Tämä eriskummallinen ehdotus korostaa uskomustemme roolia siinä, kuinka tulkitsemme alkuperäämme. Evolutionistit ajaakin ahtaalle yksipuolinen suhtautuminen asiaan, mitä he eivät myönnä: metodologiseen naturalismiin. Se on olettamus, että prosessit, jotka selittävät ilmiöiden toimintaa, ovat kaikki mitä voimme käyttää kuvataksemme näiden ilmiöiden syntyä. Tämä filosofia sulkee Jumalan ulkopuolelle säädöksenä (ei perustelujen tai tieteen takia).

Luomiseen uskovilla luonnontieteilijöillä on myös olettamus, kun he tutkivat samaa ”ATP-syntaasi-ilmiötä”: yliluonnollinen alku on mahdollinen teistisessä maailmankaikkeudessa. Iso kysymys onkin: kenen käsitys on oikea? Brian Thomas5 argumentoi, että luomisnäkemys on epäilemättä tosi, koska se on järkevää kausaalisten periaatteiden ja Luojan itsensä ilmoittaman sanan valossa.

Voisimme myös pohtia, että ATP-syntaasi tehdään prosesseilla, jotka kaikki tarvitsevat ATP:a – kuten esimerkiksi dna-kierteen avaaminen helikaasientsyymin kanssa mahdollistaen transkription ja sitten koodatun informaation kääntämisen ATP-syntaasin kokoaville proteiineille. 100 entsyymin tai koneen valmistus tarvitsee tavoitteeseen pääsemiseksi ATP:a. Lisäksi kalvojen valmistaminen, jossa ATP-syntaasi sijaitsee tarvitsee ATP:a, eikä se voisi toimia ilman kalvoja. Tämä on todella häijy kehä evolutionistisessa selityksessä.

Mitä Hänen ominaisuuksista, joka suunnitteli ATP-syntaasi -nanomoottorin hämmästyttävät ominaisuudet? Pitää muistaa, että mitä pienempi kone on, sitä nerokkaampi ponnistus tarvitaan sen rakentamiseksi.

ATP-syntaasi kertoo sen luojan viisaudesta, älykkyydestä, kyvykkyydestä ja järkevyydestä, jotka ovat tarkkoja tuntomerkkejä Jumalasta, aivan niin kuin on kirjoitettuna Raamatussa! Kun me tutkimme tarkasti hänen kättensä töitä, me sekä tottelemme hänen käskyään 1. Moos. 1:28 tehdä tarpeellinen työ ”viljelläksemme maata”, jotta meillä olisi yhä enemmän syytä ylistää ja kiittää häntä, sekä nauttia hänestä ja hänen huolenpidostaan ja nerokkuudestaan.6

Katso myös

Internet

Apologetiikkawiki

Viitteet

  1. ^ Mukailtu Kanehisa Laboratorioilta, <www.genome.jp/kegg>
  2. ^ Filosofiassa tätä kutsutaan teleologiseksi argumentiksi Jumalasta.
  3. ^ Näihin tekniikoihin kuuluvat mm. elektroni- ja tunnelointimikroskooppi
  4. ^ Staattori on moottorin paikallaan pysyvä osa
  5. ^ http://creation.com/brian-thomas
  6. ^ http://creation.com/atp-synthase